HODY RAŠOVICE 2014
MORAVSKÉ TRADICE

Víno – tanec – zpěv – a ano, zářivé barvy všude kolem. Tak se dají v krátkosti charakterizovat tradiční moravské hody.